Đảng ủy Trung ương Đoàn: Luôn đặt tâm thế đổi mới, sáng tạo để có những kết quả mới hơn, tốt hơn, hiệu quả hơn

Đông Hà
10:55' SA - Thứ năm, 11/01/2018
Web.ĐTN: Chiều ngày 10/01, tại Hà Nội, Đảng ủy Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2018. Đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Bí thư Đảng ủy Trung Đoàn đã chủ trì hội nghị.
Dự hội nghị còn có các đồng chí: đại diện Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Nguyễn Anh Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Trung ương Đoàn; Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên BTV Đảng ủy, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn; Bùi Quang Huy - Ủy viên BTV Đảng ủy, Bí thư Trung ương Đoàn; Nguyễn Ngọc Lương - Ủy viên BCH Đảng bộ, Bí thư Trung ương Đoàn; cùng các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Trung ương Đoàn; Ủy viên BTV Công đoàn, Đoàn Thanh niên và Thường trực Hội CCB cơ quan Trung ương Đoàn; Ủy viên BTV các Đảng bộ cơ sở, cấp ủy, Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ trực thuộc; Bí thư, Phó Bí thư các Đảng bộ, chi bộ bộ phận trực thuộc, các Đảng bộ cơ sở và lãnh đạo các ban, đơn vị Trung ương Đoàn.
f
Quang cảnh hội nghị
Theo Báo cáo Tổng kết công tác Đảng năm 2017 cho thấy, bám sát chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, tập thể cán bộ, đảng viên cơ quan Trung ương Đoàn đã nêu cao tinh thần gương mẫu, đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng và đã đạt được những kết quả, như: Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; phòng chống những biểu hiện “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa” trong nội bộ được thực hiện kịp thời. Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề được thực hiện nghiêm túc, nhiều chi bộ đã đảm bảo được lịch sinh hoạt chuyên đề, nội dung sinh hoạt gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị.
Việc chỉ đạo và tổ chức học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được thực hiện kịp thời, bài bản, nghiêm túc. Đảng ủy đã tổ chức Hội nghị chuyên đề học tập quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ và Nghị quyết Trung ương 5, Trung ương 6 khóa XII cho hơn 800 lượt cán bộ, đảng viên, lãnh đạo chủ chốt và đảng viên khối phong trào. Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết số 04 -NQ/ĐUK, Nghị quyết số 05 - NQ/ĐUK, Nghị quyết số 06 -NQ/ĐUK,...
Năm 2017, Ban Thường vụ Đảng ủy đã xét chuyển Đảng chính thức cho 23 đồng chí và kết nạp 58 đồng chí đảng viên mới; hoàn thiện hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng đi và đến cho đảm bảo đúng quy định của Điều lệ Đảng. Ban Thường vụ Đảng ủy đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng cho 250 đồng chí cấp ủy các đảng bộ, chi bộ trực thuộc; đồng thời chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 trong Đảng bộ Trung ương Đoàn.
Văn phòng Đảng ủy Trung ương Đoàn đã phối hợp cùng Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam tham mưu tổ chức 02 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 251 quần chúng ưu tú, tổ chức 01 lớp bồi dưỡng đảng viên mới. Chương trình bồi dưỡng được cập nhật mới theo tinh thần Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.
Trong công tác cán bộ, các cấp ủy đảng đã chủ động phối hợp với lãnh đạo chuyên môn xây dựng phát triển đội ngũ cán bộ có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định để bổ sung vào vị trí lãnh đạo theo yêu cầu, nhiệm vụ của Trung ương Đoàn.
Nổi bật là việc lãnh đạo tham mưu chỉ đạo đại hội Đoàn các cấp và tổ chức thành công Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI; tổ chức học tập quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Hội nghị biểu dương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai hiệu quả, tạo được dấu ấn.
Điểm mới trong chỉ đạo công tác xây dựng Đảng là việc các đồng chí Ủy viên BTV Đảng ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ theo sự phân công đã tham dự các buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ theo quy định. Cơ bản chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề; chất lượng hoạt động của các đoàn thể được nâng cao; cấp ủy các đảng bộ, chi bộ tích cực tham gia công tác cán bộ, đồng thời giải quyết tốt công tác chính trị tư tưởng từ chi bộ. Việc lãnh đạo, chỉ đạo đại hội các đoàn thể cơ quan và các ban, đơn vị được quan tâm thực hiện hiệu quả.
f
Đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Bí thư Đảng ủy Trung Đoàn phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong đã biểu dương những cố gắng, nỗ lực của các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc, các đồng chí cấp ủy đã phát huy tốt công tác lãnh đao, chỉ đạo tổ chức có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trung ương Đoàn lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, cũng như góp phần vào thành công chung của công tác Đoàn và phong trào TTN cả nước năm 2017.
Đồng chí Lê Quốc Phong nhấn mạnh: ”Trong công tác xây dựng Đảng đã có sự nề nếp hơn, đã chú trọng đến chất lượng sinh hoạt chi bộ, duy trì và đảm bảo sinh hoạt chi bộ. Nhiều chi bộ đã dày công chuẩn bị nội dung, rà soát hình thức và thể hiện nội dung sao cho chất lượng tạo sự đổi mới trong sinh hoạt chi bộ, cũng như nâng cao chất lượng công tác đảng vụ, công tác xây dựng Đảng”.
Đồng chí Lê Quốc Phong cho rằng, bước vào năm 2018, đây là năm đầu tiên triền khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, là năm tiếp tục thực hiện các chủ trương, chỉ đạo của Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương, thực hiện các nội dung Nghị quyết của Đảng thông qua các kỳ họp Trung ương và những định hướng lớn trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Do đó, có rất nhiều khó khăn, có nhiều thách thức đặt ra cho các đơn vị, các khối của Trung ương Đoàn, mỗi khối có đặc thù riêng và có những thách thức đặt ra, đòi hỏi phải nhận diện một cách kỹ lưỡng, chính xác và đòi hỏi có giải pháp kịp thời, giải pháp hiệu quả.
f
Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong tặng giấy khen cho các tập thể xuất sắc
Năm 2018 là năm triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, BCH Trung ương Đoàn đã chọn chủ đề năm ”Tuổi trẻ Sáng tạo”, tinh thần muốn sáng tạo thì phải dấn thân vào cái khó, cần có sự đầu tư, cần có giải pháp, cần đề xuất ý tưởng mới, cách làm mới... để có được động lực, những giá trị mới nhằm tạo động lực cho sự phát triển. Trên cơ sở tinh thần đó, chi bộ, đảng bộ và toàn Đảng bộ Trung ương Đoàn phải luôn đặt tâm thế đổi mới, sáng tạo và luôn xác định có những kết quả mới hơn, tốt hơn, hiệu quả hơn so với năm 2017 và những năm trước đây.
Đồng chí Lê Quốc Phong cũng đề nghị, trong năm 2018 cần tập trung các giải pháp để nâng cao bản lĩnh của đội ngũ đảng viên của cơ quan Trung ương Đoàn. Đây là yêu cầu và đòi hỏi đặt ra làm nền tảng để có thể đạt được nhiều thành công trên nhiều lĩnh vực, trong đó tính chiến đấu, tính đảng của mỗi người đảng viên trong Đảng bộ Trung ương Đoàn phải được đề cao. Trong việc nói, việc làm phải đúng theo Nghị quyết, theo đúng định hướng, theo đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường cơ chế tạo điều kiện để đảng viên thể hiện suy nghĩ, những vấn đề đảng viên đang quan tâm, cùng thảo luận, cùng lắng nghe cùng trao đổi để thống nhất về tư tưởng, về nhận thức.
Bên cạnh đó, trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, mong muốn vai trò của cấp ủy Đảng, tổ chức Đảng cần nâng cao vai trò trong việc tham gia lãnh đạo góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị ở từng đơn vị. Về chất lượng công tác xây dựng Đảng phải được tập trung nâng cao chất lượng của đội ngũ Bí thư chi bộ, cán bộ làm công tác đảng vụ của các đơn vị.
”Mong các Đảng bộ, chi bộ bắt tay ngay vào việc, triển khai ngay những công việc cần làm để từng Đảng bộ, chi bộ có thể triển khai tốt những định hướng chung của Đảng bộ Trung ương Đoàn và có những thành công mới trong năm mới 2018”, đồng chí Lê Quốc Phong nói.
f
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn tặng giấy khen cho các tập thể xuất sắc
f
Ủy viên BTV Đảng ủy, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn tặng giấy khen cho các đảng viên xuất sắc
r
Ủy viên BTV Đảng ủy, Bí thư Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy và Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Phi Long tặng giấy khen cho các đảng viên xuất sắc
f
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn và Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Long Hải tặng giấy khen cho các đảng viên xuất sắc
Ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác Đảng năm 2017, tại hội nghị, Đảng ủy Trung ương Đoàn đã tặng giấy khen cho 26 tập thể và 64 đảng viên có thành tích xuất sắc./.
Đông Hà-Ngọc Tú
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,