Khối các Trung tâm sự nghiệp ký giao ước thi đua chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCs Hồ Chí Minh ( 26/3/1931-26/3/2021)

Ngọc Tú
01:12' CH - Thứ năm, 31/12/2020

TTNTW- Sáng 30/12/2020, tại Trung tâm Hướng dẫn hoạt động Thiếu nhi Trung ương, Khối các Trung tâm sự nghiệp trực thuộc Trung ương Đoàn tổ chức lễ ký Giao ước thi đua cao điểm trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021).

Lễ ký kết Giao ước thi đua Khối các Trung tâm sự nghiệp chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Đây là đợt sinh hoạt chính trị, tạo khí thế thi đua sôi nổi, khích lệ, động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên khối các Trung tâm sự nghiệp cơ quan Trung ương Đoàn thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; với một số nội dung thi đua cụ thể sau:

1. Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tổ chức quán triệt, triển khai và thực hiện hiệu quả Nghị quyết các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Trung ương Đoàn lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Nghị quyết lần thứ XIII của Đảng.

2. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua hoàn thành nhiệm vụ trước tiến độ, đảm bảo chất lượng, tăng năng suất lao động, chủ động đề xuất ý tưởng, sáng kiến.

3. Đẩy mạnh phong trào thi đua“Cán bộ công chức, viên chức, người lao động cơ quan Trung ương Đoàn thi đua thực hiện văn hóa công sở” tạo sự chuyển biến rõ rệt trong việc tự giác xây dựng phong cách người cán bộ Đoàn gương mẫu, nâng cao ý thức chấp hành quy chế, quy định, kỷ luật lao động, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị phát triển vững mạnh.

4. Mỗi đơn vị tổ chức ít nhất từ một đến hai hoạt động xã hội tình nguyện, cộng đồng, hoạt động xã hội như: Xuân tình nguyện, tình nguyện mùa đông….

5. Các Trung tâm trong khối kêu gọi quyên góp xây dựng và trao tặng một sân chơi cho thiếu nhi vùng sâu vùng xa còn khó khăn.

6. Mỗi đơn vị chủ động đề xuất sáng kiến, ý tưởng, giải pháp nhằm tham mưu với Ban Bí thư, Thủ trưởng cơ quan và lãnh đạo ban, đơn vị chỉ đạo triển khai hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn trên từng lĩnh vực, góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng công việc tại cơ quan, đơn vị và của cá nhân.

7. Tổ chức các hoạt động ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

8. Xây dựng môi trường làm việc xanh, sạch, đẹp, tích cực hưởng ứng và tham gia có hiệu quả phong trào phân loại rác và chống rác thải nhựa; sắp xếp nơi làm việc gọn gàng, ngăn nắp, khoa học.

9. Quan tâm chăm lo và nâng cao đời sống tinh thần, vật chất cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khối các Trung tâm sự nghiệp; xây dựng môi trường làm việc văn minh, chuyên nghiệp và hiệu quả; thực hiện tốt văn hóa nơi công sở.

Đợt phát động thi đua từ 26/12/2020 đến ngày 26/3/2021.

BBT

Ngọc Tú

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,