Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

07:39' CH - Thứ sáu, 27/11/2020

THÔNG BÁO

Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đầu giá

----

( Theo thông báo số 25 /TB-TTNTW ngày 30 tháng 11 năm 2020

của Giám đốc Trung tâm Thanh thiếu niênTrung ương)

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016;

Căn cứ Nghị định số 62/2017/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ công văn số 6098-CV/TWĐTN-VP ngày 25/11/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về việc cho ý kiến giá khởi điểm để đấu giá lại tài sản cho thuê của Trung tâm Thanh thiếu niên Trung ương;

Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số 593/2020/CTTĐG-VFA VIETNAM ngày 02 tháng 11 năm 2020 của Công ty TNHH Thẩm định giá và Tư vấn tài chính Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 194 /QĐ-TTNTW ngày 30/11/2020 của Giám đốc Trung tâm Thanh thiếu niên Trung ương về việc phê duyệt giá khởi điểm để làm cơ sở trong việc xác định giá trị tài sản đảm bảo để phục vụ công tác đấu giá, cho thuê;

Trung tâm Thanh thiếu niên Trung ương có địa chỉ tại số 01 phố Nguyễn Quý Đức, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá cụ thể như sau:

1. Tài sản đấu giá

1.1.Quyền thuê:

- Nhà văn hoa đa năng, đường Nguyễn Quý Đức, phường Thanh Xuân Bắc, Hà Nội (Nhà 01 tầng, tường xây 110, mái BTCT, trần giả nhựa). Giá trị 1.138.176 vnđ (một tỷ một trăm ba tám triệu một trăm bảy sáu nghìn đồng).

- Phòng 303 tầng 03, dãy nhà 3 tầng, tiếp giáp khu E Thanh xuân bắc, đường Nguyễn Quý Đức, phường Thanh Xuân Bắc, Hà Nội ( tầng 3, tường xây 110. Khung sắt lợp tôn). Giá trị 98.400.000vnđ (Chín tám triệu bốn trăm nghìn đồng chẵn).

1.2. Thời gian: Đến 30/12/2022 ( 24 tháng)

2. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá

2.1. Cơ sở vật chất, trang thiết bị: Có trang thiết bị và cơ sở vật chất đảm bảo cho việc tổ chức đấu giá (nơi niêm yết thông báo, nơi phát hành và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá); có trụ sở tại thành phố Hà Nội.

2.2. Về phương thức đấu giá: Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả đúng quy định của Luật Đấu giá tài sản và các quy định của pháp luật hiện hành.

2.3. Về năng lực, kinh nghiệm:

- Có quyết định thành lập hoặc giấy phép kinh doanh được cơ quan có thẩm quyền cấp, có chứng chỉ hành nghề; có tên trong danh sách các tổ chức Đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.

- Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong tổ chức đấu giá.

- Có tối thiểu 05 đấu giá viên đang thường xuyên hoạt động tại tổ chức Đấu giá tài sản

2.4. Thù lao dịch vụ: Phù hợp với quy định hiện hành

3. Yêu cầu hồ sơ đăng ký

- 01 bộ hồ sơ năng lực (đóng quyển) chứng minh đủ năng lực thực hiện và đáp ứng tiêu chí trên.

- Phương án đấu giá tài sản (đóng quyển).

- Dự thảo hợp đồng Dịch vụ đấu giá.

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ

4.1. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Nhận hồ sơ đăng ký kể từ ngày đăng thông báo này đến hết ngày 04 tháng 12 năm 2020.

4.2. Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tổ chức - Hành chính, Trung tâm Thanh thiếu niên Trung ương, số 01 Nguyễn Quý Đức, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

TRUNG TÂM TTNTW

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,