Trung tâm Thanh thiếu niên Trung Ương
Câu lạc bộ gia đình trẻ

Câu lạc bộ gia đình trẻ

Thanh Hảo
09:55' SA - Thứ tư, 03/07/2013

Đây là mô hình đã được khẳng định có hiệu quả cao trong công tác giáo dục dân số, chăm sóc SKSS; thực hiện KHHGĐ; chăm sóc và bảo vệ trẻ em của Đoàn Thanh niên hiện nay nhằm góp phần xây dựng mô hình gia đình trẻ phát triển bền vững theo chuẩn mực no ấm, bình đẳng, hạnh phúc,tiến bộ. Nội dung hoạt động của Câu lạc bộ gia đình trẻ đã tập trung đáp ứng các nhu cầu như: Trang bị kiến thức cơ bản về hôn nhân gia đình, về chăm sóc SKSS và KHHGĐ; chăm sóc và nuôi dạy con cái; tư vấn về cách chế biến các món ăn và các vấn đề về nữ công gia chánh; tư vấn về các tình huống giao tiếp ứng xử, các quan hệ giao tiếp trong gia đình, trong dòng tộc và ngoài xã hội; tư vấn về các vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế gia đình và thu nhập; trách nhiệm của gia đình trẻ đối với tổ chức Đoàn, Hội và cộng đồng trong lĩnh vực dân số, gia đình và trẻ em. Tổ chức các cuộc thi gia đình trẻ hạnh phúc; thi giao lưu giữa các câu lạc bộ gia đình trẻ, thi sáng tác biểu diễn; thi mẹ khỏe, con ngoan, v.v... Tổ chức các cuộc tọa đàm; trao đổi kinh nghiệm; diễn đàn để các gia đình trẻ được tiếp nhận thông tin, kiến thức và kinh nghiệm. Thông qua các hoạt động của Câu lạc bộ gia đình trẻ đã nâng cao nhận thức, thái độ và hình vi tích cực cho cán bộ, đoàn viên thanh niên trong lĩnh vực dân số, gia đình và trẻ em góp phần xây dựng gia đình trẻ Việt Nam phát triển bền vững. Các hoạt động tập thể của Câu lạc bộ đã giúp cho thanh niên gắn cá nhân,gia đình mình với sự phát triển của xã hội, biết đặt nguyện vọng, mong muốn  của gia đình mình trong sự phát triển chung của cộng đồng, xã hội.

Liên kết Website
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,