Trung tâm Thanh thiếu niên Trung Ương
Nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Ngọc Tú
02:00' CH - Thứ sáu, 22/03/2019


TTNTW - Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn căn dặn, nhắc nhở, yêu cầu cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải thực hiện tốt các đức tính, phẩm chất: cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; đồng thời phải nêu cao trách nhiệm trước Đảng, Chính phủ, trước nhân dân và trước nhiệm vụ, công việc được giao, dù là việc to hay việc nhỏ. Những lời căn dặn đó của Người càng có vai trò, ý nghĩa quan trọng trong giai đoạn hiện nay.

Ngày 22/3, Chi bộ Trung tâm Thanh thiếu niên Trung ương tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức theo tư tưởng Hồ Chí Minh”. Tới dự có đồng chí Nguyễn Thanh Hảo, Bí thư Chi bộ - Giám đốc Trung tâm; các đồng chí Chi ủy viên và toàn thể đảng viên trong Chi bộ.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Tân, Chi ủy viên đang truyền đạt Chuyên đề

Trình bày trước Chi bộ, đồng chí Nguyễn Hoàng Tân, Chi ủy viên đã truyền đạt Chuyên đề được thể hiện trên một số nội dung: Cán bộ, đảng viên, công chức phải cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; có phương pháp làm việc khoa học; cán bộ, đảng viên, công chức phải chủ động, sáng tạo, hết lòng, hết sức hoàn thành công việc, nhiệm vụ được giao; nêu cao tinh thần trách nhiệm gắn với tự phê bình và phê bình; phát huy ưu điểm, sửa chữa, khắc phục hạn chế, khuyết điểm, cụ thể: không tự kiêu, không có cái bệnh “làm quan cách mạng”; phải siêng năng: siêng nghe, siêng thấy, siêng đi, siêng nghĩ, siêng nói, siêng làm; cầu tiến bộ luôn luôn, không lúc nào ngừng nghiên cứu, tự luyện, sửa chữa những khuyết điểm; trung thành với mục đích cách mạng; trung thực trong nhiệm vụ, không tranh công, không đổ lỗi; cầu thị, có chí tiến thủ, khiêm tốn, không kiêu ngạo.

Tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực thi công vụ


Trên cơ sở tư tưởng Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác của cán bộ, đảng viên, công chức nêu trên và vận dụng tư tưởng của Người trong tình hình hiện nay một cách có hiệu quả, tránh hình thức, giáo điều, chạy theo thành tích, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Quy định số 47-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về những điều đảng viên không được làm; Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư khóa XI về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về một số việc cần làm ngay, để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, cần thực hiện một số nội dung như
Nêu cao tinh thần cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Nêu cao tính chủ động, sáng tạo, hết lòng, hết sức hoàn thành công việc, nhiệm vụ được giao ; trong đó: tự mình phải chủ động, tích cực, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ; phải có tính tự trọng cao; phải biết tự xử với chính bản thân mình trong mọi việc; phải tự giác, tự phê bình và phê bình và không được tự ái và phải có sự tự tin trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, công việc được giao; gắn việc nêu cao tinh thần trách nhiệm với tự phê bình, phê bình và tiếp thu phê bình đối với công việc, nhiệm vụ được giao. Phải thấy được tính khó khăn, phức tạp của công việc, chức trách, nhiệm vụ được giao để chủ động phòng ngừa những hậu quả có thể gây ra. Khiêm tốn, thực sự cầu thị, không kiêu ngạo, thỏa mãn với kết quả công việc, nhiệm vụ được giao.
Buổi sinh hoạt đã nhận được nhiều ý kiến trao đổi, nhằm làm rõ thêm nội hàm các tư tưởng của Người, đồng thời mỗi cán bộ, đảng viên lấy đó làm bài học để rèn luyện, tu dưỡng góp phần xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước, phấn đấu trở thành người cán bộ “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” như lời Người đã dạy.
Ngọc Tú tổng hợp.

Liên kết Website
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,