Trung tâm Thanh thiếu niên Trung Ương
Thi tuyển chức danh Phó giám đốc Trung tâm Thanh thiếu niên Trung ương

Thi tuyển chức danh Phó giám đốc Trung tâm Thanh thiếu niên Trung ương

Đông Hà
02:59' CH-09, 09/08/2018

Web.ĐTN: 01 Phó giám đốc Trung tâm Thanh thiếu niên Trung ương phụ trách nội dung tham mưu xây dựng mô hình hoạt động cho thanh thiếu nhi trên khu vực địa bàn dân cư; phụ trách mảng cơ sở vật chất, dịch vụ văn hóa, thể thao.

* Đối tượng tham dự

- Nhân sự được Ban Bí thư Trung ương Đoàn phê duyệt tiếp tục quy hoạch và bổ sung quy hoạch chức danh Phó giám đốc Trung tâm Thanh thiếu niên Trung ương giai đoạn 2017 – 2022.
- Nhân sự đã được tuyển dụng làm công chức hoặc viên chức đang làm việc tại các ban, đơn vị thuộc cơ quan Trung ương Đoàn có đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi và được quy hoạch chức danh tương đương Phó giám đốc Trung tâm Thanh thiếu niên Trung ương (phụ cấp chức vụ bằng 0,8 mức lương cơ sở).
- Công chức, viên chức đang làm việc tại các Bộ, ngành, địa phương khác nếu có đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi và được quy hoạch chức danh tương đương Phó giám đốc Trung tâm Thanh thiếu niên Trung ương (phụ cấp chức vụ bằng 0,8 mức lương cơ sở).
* Tiêu chuẩn
+ Có trình độ học vấn từ Cử nhân trở lên, trình độ lý luận chính trị từ Trung cấp trở lên; biết một ngoại ngữ thông dụng ở trình độ B trở lên; sử dụng thành thạo vi tính văn phòng phục vụ công tác.
+ Tuổi đời khi giữ chức vụ lần đầu không quá 45 tuổi đối với nam và 40 đối với nữ.
....
* Điều kiện:
- Là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; không vi phạm các quy định của Đảng về các vấn đề lịch sử chính trị, chính trị hiện nay.
- Về kinh nghiệm công tác: Có từ 02 – 03 năm giữ vị trí lãnh đạo từ Trưởng phòng trở lên ở lĩnh vực phù hợp hoặc là cán bộ Đoàn, Hội từ Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh, thành Đoàn và tương đương trở lên.
- Kết quả thực hiện nhiệm vụ các năm 2015, 2016, 2017 được đánh giá từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không trong thời gian thi hành hoặc xem xét kỷ luật.
- Không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4, Điều 82 Luật cán bộ, công chức; khoản 2, khoản 3, khoản 4, Luật viên chức và các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của pháp luật.
- Có đủ sức khỏe theo quy định.
- Có nguyện vọng tham gia, có đơn đăng ký tham dự thi tuyển và có đầy đủ hồ sơ theo quy định.
* Nội dung thi tuyển
- Thi viết:
+ Nội dung thi viết: kiến thức chung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về các lĩnh vực; công tác thanh niên.
+ Thời gian thi viết: 180 phút - thang điểm 100
- Thi bảo vệ Đề án:
+ Người dự thi phải có kết quả bài thi viết đạt từ 50 điểm trở lên mới được tham gia phần thi bảo vệ Đề án.
+ Các thí sinh đủ điều kiện tham dự thi bảo vệ Đề án xây dựng 01 Đề án về xây dựng mô hình công tác thanh thiếu nhi tại Trung tâm Thanh thiếu niên Trung ương trong thời gian 07 ngày kể từ ngày nhận được thông báo kết quả thi viết.
+ Thí sinh trình bày, bảo vệ Đề án trước Hội đồng thi tuyển và trả lời các câu hỏi của các thành viên Hội đồng. Thời gian trình bày Đề án: 30 phút. Thời gian trả lời câu hỏi của Hội đồng: 30 đến 40 phút.
+ Các thành viên Hội đồng chấm điểm Đề án của từng thí sinh theo thang điểm 100.
+ Nội dung đánh giá: Đánh giá về nội dung Đề án ở vị trí Phó giám đốc phụ trách nội dung tham mưu xây dựng mô hình hoạt động cho thanh thiếu nhi trên khu vực địa bàn dân cư; phụ trách mảng cơ sở vật chất, dịch vụ văn hóa, thể thao.
* Thời gian thi
- Thời gian đăng thông báo và tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi: từ ngày 03/8/2018 đến hết ngày 30/8/2018.
- Thời gian thẩm định hồ sơ: Từ ngày 01/9/2018 đến ngày 15/9/2018
- Thời gian thông báo danh sách người đủ điều kiện dự thi: từ ngày 15/9/2018 đến ngày 30/9/2018.
- Thời gian tổ chức thi viết: ngày 05/10/2018.
- Thời gian tổ chức thi trình bày Đề án: ngày 12/10/2018.
>>> Xem chi tiết – tải tại đây.
>>> Mẫu đơn đăng ký thi tuyển - tải tại đây.
(Nguồn BTC TƯĐoàn)- ĐH
Facebook Twitter Google+
Số lượt xem: 66  -  Cập nhật lần cuối: 09/08/2018 02:59' CH
Liên kết Website
TRUNG TÂM THANH THIẾU NIÊN TRUNG ƯƠNG
Số 01 Nguyễn Quý Đức, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 024.38548773, fax 024.38541202
Email: thanhthieunientw@gmail.com
Chịu trách nhiệm: Nguyễn Thanh Hảo

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,