Trung tâm Thanh thiếu niên Trung Ương
CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA CÁC TT-NVH TTN KV PHÍA BẮC 2013-1017

CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA CÁC TT-NVH TTN KV PHÍA BẮC 2013-1017

BAN ĐIỀU PHỐI
10:38' SA-19, 19/12/2014

CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA CÁC TRUNG TÂM, NHÀ VĂN HÓA THANH TTN KHU VỰC PHÍA BẮC GIAI ĐOẠN 2013-1017

BAN ĐIỀU PHỐI HOẠT ĐỘNG

Facebook Twitter Google+
Số lượt xem: 53  -  Cập nhật lần cuối: 19/12/2014 10:42' SA
Liên kết Website
TRUNG TÂM THANH THIẾU NIÊN TRUNG ƯƠNG
Số 01 Nguyễn Quý Đức, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 024.38548773, fax 024.38541202
Email: thanhthieunientw@gmail.com
Chịu trách nhiệm: Nguyễn Thanh Hảo