Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Thanh thiếu niên Trung ương

10:43' SA - Thứ tư, 12/06/2013
CHỨC NĂNG
( Theo Điều 3, Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Thanh thiếu niên Trung ương)
       1. Tham mưu với Ban Bí thư Trung ương Đoàn xây dựng kế hoạch phối hợp với các cơ quan có liên quan để triển khai thực hiện các dự án, chương trình có liên quan đến giáo dục truyền thông trong phòng, chống HIV/AIDS và phòng chống tệ nạn xã hội, các bệnh lây truyền, kế hoạch hoá gia đình, chăm sóc sức khoẻ sinh sản vị thành niên, thanh niên; tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng xã hội; giáo dục thể chất, tinh thần, giáo dục pháp luật, các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, thông tin triển lãm cho thanh, thiếu niên
       2. Xây dựng mô hình và tổng kết thực tiễn để tham mưu với Ban Bí thư Trung ương Đoàn nhân rộng các mô hình có tính điển hình.

NHIỆM VỤ
( Theo Điều 4, Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Thanh thiếu niên Trung ương)

       1. Tổ chức thực hiện các kế hoạch công tác, các chương trình, dự án được Ban Bí thư Trung ương Đoàn phê duyệt hoặc giao thực hiện.
       2. Tổ chức các hoạt động giáo dục thể chất, tinh thần, giáo dục pháp luật, các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, thông tin triển lãm cho các đối tượng thanh, thiếu niên; xây dựng các mô hình có tính tạo mẫu qua đó tham mưu cho Ban Bí thư Trung ương Đoàn chỉ đạo nhân diện.
       3. Tổ chức các hoạt động dịch vụ văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao trên cơ sở thực hiện đúng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của Trung ương Đoàn.
      4. Đề xuất với Ban Bí thư, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về các chủ trương, chính sách, các giải pháp nhân rộng các mô hình giáo dục truyền thông trong phòng, chống HIV/AIDS và phòng chống tệ nạn xã hội, các bệnh lây truyền, kế hoạch hoá gia đình, chăm sóc sức khoẻ sinh sản vị thành niên, thành niên.
      5. Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng xã hội cho thanh, thiếu niên.
      6. Xây dựng mô hình hỗ trợ kỹ thuật truyền thông thay đổi hành vi trong phòng chống HIV/AIDS, phòng chống tệ nạn xã hội, các bệnh lây truyền, kế hoạch hoá gia đình, chăm sóc sức khoẻ sinh sản vị thành niên, thanh niên
      7. Tư vấn những vấn đề liên quan đến tình bạn, tình yêu, hôn nhân và gia đình, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống bạo lực gia đình, xâm hại tình dục trẻ em, phòng chống HIV/AIDS, sức khoẻ sinh sản vị thành niên, thanh niên, cho thanh thiếu niên và các đối tượng khác thông qua tư vấn trực tiếp, tư vấn cộng đồng và tư vấn qua dịch vụ điện thoại Internet, sóng phát thanh, truyền hình.
     8. Cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản, tư vấn xét nghiệm HIV/AIDS tự nguyện, kế hoạch hoá gia đình phù hợp với lứa tuổi và quy định của pháp luật.
      9. Giúp Ban Bí thư Trung ương Đoàn làm nhiệm vụ thường trực các chương trình, dự án quốc gia và quốc tế trong lĩnh vực sức khoẻ - dân số.
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,