Nâng cao tinh thần tiên phong gương mẫu của đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ và tham gia xây dựng đảng

Ngọc Tú
10:22' CH - Thứ sáu, 31/01/2020

TTNTW - Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020), ngày 31/01/2020, Chi bộ Trung tâm Thanh thiếu niên Trung ương tổ chức sinh hoạt chuyên đề "Nâng cao tinh thần tiên phong gương mẫu của đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và tham gia xây dựng đảng".

Thảo luận tại buổi sinh hoạt, mỗi cán bộ đảng viên nhận thức tính tiền phong gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên giữ vị trí rất quan trọng trong quá trình giữ vững, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng trong hệ thống chính trị và trong xã hội. Vì vậy, mỗi cán bộ, đảng viên đặc biệt là cán bộ, đảng viên Chi bộ Trung tâm Thanh thiếu niên Trung ương luôn phát huy vai trò tiền phong gương mẫu trên mọi lĩnh vực, tiền phong về chính trị tư tưởng, gương mẫu trong đạo đức, lối sống, có trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ chức trách được giao. Hầu hết đảng viên trong Chi bộ có trình độ chuyên môn và có trình độ nhận thức chính trị, đa số các đảng viên sau khi được kết nạp đảng đều phát huy được tính tiền phong, gương mẫu trong công tác, trong rèn luyện đạo đức cách mạng, hoàn thành tốt nhiệm vụ do lãnh đạo cơ quan, đơn vị phân công. Do vậy, nhiều đảng viên đã được cấp ủy, lãnh đạo đánh gía cao và ghi nhận. Tuy nhiên, bên cạnh những đảng viên có trách nhiệm, tiền phong, gương mẫu thì vẫn còn một số ít cán bộ, đảng viên chưa phát huy được vai trò, vị trí của mình, còn thụ động, e dè.

Tính gương mẫu của người cán bộ, đảng viên phải được thể hiện ở mọi lúc, mọi nơi và trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. “Nó không phải trên trời rơi xuống” mà phải do chính người cán bộ, đảng viên tự tu dưỡng, rèn luyện thông qua quá trình phấn đấu không mệt mỏi mới có được. Cán bộ, đảng viên phải thực sự gương mẫu và sự gương mẫu đó phải được thể hiện cụ thể trong giải quyết các mối quan hệ xã hội: quan hệ hàng xóm láng giềng, quan hệ đồng chí, đồng nghiệp; trong lao động sản xuất, công tác dù khó khăn, gian khổ đến mấy cũng vượt qua. Vì vậy, để phát huy tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên hiện nay đòi hỏi từng đảng viên phải thực hiện tốt các yêu cầu:

1- Mỗi cán bộ, đảng viên phải nắm rõ, nắm vững và nói, viết làm theo chủ trương, đường lối, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị. Đảng viên phải xung kích, đi đầu trong đảm nhận những công việc mới, công việc khó do tổ chức giao cho.

2 - Thường xuyên rèn luyện nâng cao trình độ chuyện môn, năng lực công tác và nhận thức chính trị. Muốn nâng cao tính tiền phong, người đảng viên phải có kiến thức chuyên môn cần thiết và nhận thức chính trị cơ bản. Nhận thức chính trị giúp mỗi đảng viên hiểu rõ lý tưởng cộng sản, ý nghĩa chính trị của từng việc làm cụ thể, để kiên định mục tiêu cách mạng, tự giác đi đầu trong mỗi hành động.

3 - Tự giác rèn luyện đạo đức, lối sống lành mạnh, nhất là đảng viên có chức, có quyền. Để nâng cao tính tiền phong, người đảng viên phải có đạo đức cách mạng, lối sống trong sạch, lành mạnh. Đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh là phải thường xuyên rèn luyện lâu dài, kiên trì.

4 - Chủ động, tích cực, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Muốn nâng cao tính tiền phong, đảng viên phải là người lao động giỏi, tận tâm, trung thực, sáng tạo với năng suất, chất lượng cao; kết hợp được lợi ích cá nhân với lợi ích tập thể, xã hội; góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Đảng viên có phong cách công tác tốt, thái độ đúng đắn với nhân dân, thì vai trò tính tiền phong của đảng viên mới được quần chúng thừa nhận.

5 - Thực hiện tốt nguyên tắc tự phê bình và phê bình với tinh thần thẳng thắn, xây dựng, không “xuê xoa, dĩ hòa vi quý”. Người phê bình phải có thái độ chân thành, người được phê bình phải thực sự cầu thị trong tiếp thu phê bình để sửa chữa, tiến bộ.

6 - Đối với đảng viên tham gia các tổ chức đoàn thể cần phải tích cực trong các hoạt động chung tại cơ quan, đơn vị. Thường xuyên quan tâm, đề xuất các giải pháp giúp các tổ chức đoàn thể hoạt động có hiệu quả, chất lượng; hướng dẫn, hỗ trợ các quần chúng ưu tú phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng CSVN. Đối với mỗi cán bộ, đảng viên cần phải nêu gương nói đi đôi với làm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đã nhận nhiệm vụ phải thực hiện và cố gắng hoàn thành.

Ngọc Tú.

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,