50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Thực hiện dân chủ ở cơ sở

Ngọc Tú
12:56' CH - Thứ sáu, 06/09/2019

TTNTW - Nhận thức sâu sắc và khẳng định ý nghĩa lịch sử, giá trị to lớn về lý luận, thực tiễn của Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh suốt 50 năm qua, sơ kết cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Sáng 6/9, Chi bộ Trung tâm Thanh thiếu niên Trung ương tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề “Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở” và tuyên dương các cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tới dự Hội nghị có các đồng chí: Cái Quang Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủyTrung ương Đoàn; Nguyễn Huy Lộc - Ủy viên BCH Đảng ủyTrung ương Đoàn; Ngọ Văn Khuyến – Phó Văn phòng Đảng - Đoàn thể; Nguyễn Thanh Hảo – Ủy viên BCH Đảng ủy Trung ương Đoàn và toàn thể đảng viên Chi bộ Trung tâm Thanh thiếu niên Trung ương.

Hội nghị sinh hoạt chuyên đề "Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở"

Trong Di chúc để lại, Chủ tịch Hồ Chí Minh dành sự quan tâm đặc biệt về công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Trong đó, Người căn dặn “ Để cho Đảng mạnh thì phải mở rộng dân chủ...trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình để củng cố, phát triển đoàn kết, thống nhất trong Đảng..., phải làm tất cả các cấp ủy và mọi đảng viên bày tỏ ý kiến của mình với Đảng...”

Thực hiện Di huấn của Người, trong những năm qua, Cấp ủy, lãnh đạo Trung tâm đã tiến hành triển khai các giải pháp đồng bộ việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong hoạt động của Trung tâm, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở là điều kiện hết sức quan trọng để cán bộ, công chức, viên chức phát huy dân chủ, tham gia ngày càng sâu rộng hơn vào các hoạt động của đơn vị, thông qua đó, việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ gắn liền với việc bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của người đứng đầu và của các tổ chức đoàn thể quần chúng của đơn vị. Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên thực tế là quyền dân chủ của cán bộ, công chức, viên chức được biết, được tham gia ý kiến, được kiến nghị, phản ánh, được làm việc, giám sát, kiểm tra, thụ hưởng và được khiếu nại, cùng với đó người đứng đầu đơn vị quyết định và được giám sát, kiểm tra đối với những việc có liên quan theo quy định của pháp luật, biến các quyền dân chủ đó trở thành hiện thực trong hoạt động của đơn vị.

Tuy nhiên việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở còn những hạn chế nhất định: Pháp luật chưa quy định đầy đủ quyền làm chủ của cán bộ, viên chức, một số quy định còn chung chung , trình tự, thủ tục và các điều kiện đảm bảo thực hiện chưa rõ ràng, thiếu sót. Quy định chế độ trách nhiệm của người đứng đầu đôi lúc gây hạn chế quyền làm chủ của cán bộ, viên chức. Các quy định pháp luật cũng chưa phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giữa người đứng đầu và các chủ thể khác trong đơn vị.

Đảng viên Nguyễn Thị Minh Nguyệt trình bày chuyên đề "Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở"

Xác định rõ tầm quan trọng của việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở Cấp ủy, lãnh đạo Trung tâm đã nghiên cứu, phổ biến, quán triệt các Nghị định, quy định, xây dựng kế hoạch thực hiện, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo như: Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trung tâm, Quy chế về mối quan hệ và phối hợp giữa Chi ủy và lãnh đạo Trung tâm, Quy chế Chi tiêu nội bộ, Thỏa ước lao động tập thể.... tất cả các chủ trương, hoạt động của Trung tâm đều được bàn bạc, thống nhất trong Cấp ủy, lãnh đạo, cán bộ chủ chốt, tập thể công chức, viên chức, nguời lao động trước khi ban hành, triển khai. Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hằng năm, qua đó, tổ chức rà soát, sửa đổi, bổ sung và thực hiện các quy chế, quy định, cải cách thủ tục hành chính, giải quyết khiếu nại tố cáo, tiếp thu giải quyết những thắc mắc, góp ý của công chức, viên chức, nguời lao động, Ban Thanh tra Nhân dân....tiến hành triển khai các giải pháp đồng bộ việc thực hành dân chủ, tạo môi trường thân thiện, cởi mở, khuyến khích đảng viên chia sẻ, bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, trao đổi, thảo luận, đóng góp tích cực và đồng thuận với các chủ trương, hoạt động của Trung tâm với trách nhiệm và nghĩa vụ cao nhất. Nêu cao vai trò nêu gương của người đứng đầu; trong lãnh đạo, chỉ đạo có phương pháp khoa học, linh hoạt phù hợp với thực tiễn, tuyên truyền, thuyết phục đến từng đảng viên nhận rõ trách nhiệm, không ngừng học tập, nghiên cứu, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực công tác đóng góp công sức, trí tuệ xây dựng Trung tâm phát triển.

Trong thời gian tới, Cấp ủy tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo và triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong hoạt động của Trung tâm; QCDC theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/1/2015 của Chính phủ về QCDC trong hoạt động của cơ quan HCNN; Nghị định 149/NĐ-CP của Chính phủ về đẩy mạnh việc thực hiện QCDC ở nơi làm việc và QCDC trong hoạt động của cơ quan Trung ương Đoàn, đồng thời gắn liền việc thực hiện QCDC trong hoạt động Trung tâm với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết TW4 khóa XII.

Khen thưởng 5 đảng viên điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tại Hội nghị, căn cứ kết quả tu dưỡng, rèn luyện của đảng viên chi bộ trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bản đăng ký của cá nhân và thành tích trong công tác, Chi bộ tiến hành tuyên dương, khen thưởng 05 điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019.

Ngọc Tú.

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,